• Slider 1
FeS04
FeS04
Xuất xứ: Trung Quốc
Quy cách: 25kg/Bao
Axit Citric
Axit Citric
Xuất xứ: China
Quy cách: 25kg/bag
TCCA
TCCA
Xuất xứ: China
Quy cách: 5Kg/drum
Thio ấn độ
Thio ấn độ
Xuất xứ: India
Quy cách: 25kg/bag
Saponin
Saponin
Xuất xứ: Trung Quốc
Quy cách: 10kg/bag
Podone Iodine 12%
Podone Iodine 12%
Xuất xứ: India
Quy cách: 25kg/drum
Sorbitol Indonesia
Sorbitol Indonesia
Xuất xứ: France
Quy cách: 25kg/bag
ZnS04
ZnS04
Xuất xứ: Trung Quốc
Quy cách: 25kg/Bao
PAC
PAC
Xuất xứ: Trung Quốc
Quy cách: 25kg/bao
Thuốc Tím (KMNO4)
Thuốc Tím (KMNO4)
Xuất xứ: Trung Quốc
Quy cách: 50kg/thùng
Sodium Bicar
Sodium Bicar
Xuất xứ: Trung Quốc
Quy cách: 25kg/bao
Saponin
Saponin
Xuất xứ: China
Quy cách: 10kg/bag
TCCA
TCCA
Xuất xứ: Trung Quốc
Quy cách: 25kg/ thùng
Toluene
Toluene
Xuất xứ: Singapore/Korea
Quy cách: 179kg/drum
Oxy già - Hydrogen peroxide (H2O2)
Oxy già - Hydrogen peroxide (H2O2)
Xuất xứ: Hàn Quốc
Quy cách: 30kg/Drum

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THÀNH THỊNH

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THÀNH THỊNH

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THÀNH THỊNH

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THÀNH THỊNH

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THÀNH THỊNH
Sản phẩm - CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THÀNH THỊNH
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Tổng tiền:
lên đầu trang